Opiskelu opistossa - yleiset tiedot

Pääsääntöisesti opiskelijat hankkivat itse opintomateriaalin ja -välineet.

Tärkeimmistä kurssimuutoksista (esim. tuntien peruuntumisesta tai siirtymisestä, toimipaikkamuutoksesta, lisäkurssien perustamisesta ja kurssipaikkojen vapautumisesta varasijoilla oleville) ilmoitetaan tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Tärkeää, että opiskelijan yhteystiedot ovat oikein!

Opinto-ohjelman muutoksista, tarkennuksista ja lisäyksistä ilmoitetaan Kurikka-lehden opistopalstalla, Jurvan Sanomissa ja JP-Kunnallissanomissa, opiston nettisivuilla ja Facebookissa.

Merkitse muistiin kurssiesi alkamisajankohdat. Opisto ei muistuta niistä!

Opintoryhmän minimikoko on keskustoissa 8 ja kylissä 6 koko lukuvuoden kursseilla ja lyhytkursseilla 7.

Opintotodistuksen voi pyytää toimistosta. Opiskeluvuotena todistusmaksu on toimistosta noudettaessa 7 € ja aiemmilta vuosilta sekä englanninkielisenä 15 € (kotiin postitettuna 10/18 €). 

Opisto ottaa vastaan sähköisiä liikunta- ja kulttuurietuja seuraavilta palveluntarjoajilta: ePassi ja Smartum​. Opiston toimisto ottaa vastaan pankkikorttimaksuja.

Alle 20-vuotiaat opiskelijat on tapaturmavakuutettu kurssien aikana sekä niihin liittyvillä matkoilla kodin ja kurssipaikan välillä. Muut opiskelijat vastaavat itse vakuutusturvastaan.

Mikäli huomaa kurssilla työturvallisuuteen vaikuttavia puutteita, niistä voi ilmoittaa opistolle Turvallisuushavainto-lomakkeen kautta tai ottamalla muuten yhteyttä opiston toimistoon.

Force majeure -lauseke:

Kurssimaksujen palauttaminen ylivoimaisen esteen tilanteessa: Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista osapuolelle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Ylivoimainen este on aina sen kohdanneelle sellainen tapahtuma, johon ei voi valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, kulkutauti, luonnonmullistus tai viranomaisen antama kielto tai määräys. Koronatilanne voi aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen force majeure -tilanteen. Koronapandemian aikana kansalaisopisto noudattaa terveysviranomaisten sekä AVI:n ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä. Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena tai lähiopetus toteutetaan myöhempänä ajankohtana, ei kurssimaksun palautuksille ole perusteita. Mikäli kurssi ei ole siirrettävissä etäopetukseksi tai lähiopetusta ei voida toteuttaa myöhempänä ajankohtana, opiskelija saa opistolta lahjakortin, joka vastaa toteutumatta jääneiden opetuskertojen osallistumismaksua. Alle 5 euron jääviä osallistumismaksuosuuksia ei palauteta.