Peruminen, keskeyttäminen ja opiskeluoikeuden epääminen 

 

 • Kurssin voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka, ellei kurssin tiedoissa ole toisin mainittu. Tämän jälkeen opiskelija maksaa kurssimaksun kokonaan, myös silloin kun hän jättää tulematta kurssille tai keskeyttää sen. 

 • Koko lukuvuoden kursseilla voi peruuttaa tai vaihtaa kurssin vielä kurssin ensimmäisen kokoontumiskerran jälkeen ottamalla yhteyttä opiston asiakaspalveluun.   

 • Perumista ei voi tehdä opettajalle. 

 • Perumista ei voi tehdä jättämällä viestiä toimistohenkilöstön puhelinvastaajaan.

 • Maksuton peruminen on mahdollista, mikäli kurssipaikka tai ajankohta muuttuu oleellisesti. 

 • Mahdollinen opettajan vaihdos tai opiskelijan taitotasoon soveltumaton kurssi ei oikeuta maksuttomaan perumiseen. 

 • Kurssi peruuntuu, mikäli opiskelijoiden minimimäärä ei täyty viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kurssin peruuntumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille tekstiviestillä. Maksetut kurssimaksut palautetaan. 

 • Opisto ei vastaa opistosta riippumattomista syistä johtuvista peruuntumisista. Opetuskerran muutoksesta/peruuntumisesta ilmoitetaan opiskelijoille sähköpostilla tai tekstiviestillä. 

 • Laskun maksamatta jättäminen tai se, ettei ole osallistunut kurssille ei ole peruminen, eikä oikeuta laskun mitätöintiin. 

 • Maksun laiminlyöminen aiheuttaa opiskeluoikeuden menetyksen ja on ulosottokelpoinen (Laki vapaasta sivistystyöstä 1998/632; 24§). 

 • Mikäli opisto joutuu keskeyttämään alkaneen lähiopetuksen jonkun ylivoimaisen esteen* vuoksi, kurssi jatkuu etäopetuksena. Jos etäopetus ei ole mahdollista, kurssi siirretään toiseen ajankohtaan tai keskeytetään kokonaan. Jos kurssi keskeytetään, opisto ei palauta kurssimaksua, vaan opiskelijalle myönnetään lahjakortti opistolle. 

*) Kurssimaksujen palauttaminen ylivoimaisen esteen tilanteessa: Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista osapuolelle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Ylivoimainen este on aina sen kohdanneelle sellainen tapahtuma, johon ei voi valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, kulkutauti, luonnonmullistus tai viranomaisen antama kielto tai määräys. Koronatilanne voi aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen force majeure -tilanteen. Koronapandemian aikana kansalaisopisto noudattaa terveysviranomaisten sekä AVI:n ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä. Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena tai lähiopetus toteutetaan myöhempänä ajankohtana, ei kurssimaksun palautuksille ole perusteita. Mikäli kurssi ei ole siirrettävissä etäopetukseksi tai lähiopetusta ei voida toteuttaa myöhempänä ajankohtana, opiskelija saa opistolta lahjakortin, joka vastaa toteutumatta jääneiden opetuskertojen osallistumismaksua. Alle 5 euron jääviä osallistumismaksuosuuksia ei palauteta. 

Asiakaspalvelussa peruminen: toimisto tai soittaen 040 585 9305 

 • Tehtävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. 

 • HUOM! Ilmoittautumisen perumista EI voi tehdä jättämällä viestiä toimistohenkilöstön puhelinvastaajaan.

 • HUOM! Toimiston numeroon 040 585 9305 EI voi lähettää tekstiviestejä. Tekstiviestien vastaanotto vaihteen numeroon ei ole teknisesti mahdollista.

 

Sähköpostitse peruminen:  toimisto(a)kurikanopisto.fi 

 • Tehtävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä.  

 • Viestissä on mainittava opiskelijan nimi, puhelinnumero sekä peruttavan kurssin numero ja nimi.  

 • Perumisen ajankohdaksi katsotaan aika, jolloin viesti on saapunut opiston sähköpostiin. 

 

Verkossa peruminen: opistopalvelut.fi/kurikka > Omat tiedot -välilehdellä 

 • Tehtävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä.  

 • Voit perua ainoastaan verkossa tehdyn ilmoittautumisen.  

 • Perumiseen tarvitaan ilmoittautumistunnus ja kurssin numero tai puhelinnumero tai sähköpostiosoite. 

 

Terveydellisistä syistä kurssipaikan peruminen:  

 • Edellyttää lääkärintodistuksen toimittamista. 

 • Koko lukukauden kurssista veloitetaan perumiseen mennessä pidetyt kerrat ja toimistomaksu 5 €. Jos kurssin tuntimäärästä 50 % on pidetty, kurssimaksu veloitetaan kokonaan.  

 • Lyhytkurssin peruminen on tehtävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Perumisesta veloitetaan materiaalimaksu, jos se sisältyy kurssimaksuun.