Taiteen perusopetus

 

Käsityökoulu TEKEVÄ

Lapset ja nuoret voivat Kurikan kansalaisopistossa osallistua lukuisille erilaisille kädentaitojen kursseille oman kiinnostuksen mukaan, mutta sen lisäksi 6-18-vuotiaat lapset ja nuoret voivat Käsityökoulu TEKEVÄssä tehdä opintoja monipuolisesti ja suunnitelmallisesti. Uutena Käsityökoulu TEKEVÄssä aloittavat varhaisiän käsityökasvatuksen ryhmät syksyllä 2018.

Kurikan kansalaisopiston käsityökouluissa edetään taiteen perusopetuksen käsityön suuntautumisen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaan, mutta OPSin noudattaminen ei tee työskentelystä jäykkää tai tylsää! Opiskelijalla on itsellään vapaus päättää, miten minkäkin opintojen osan toteuttaa. Käsityökoulun opetus on kuitenkin tavoitteellista ja vuosittain etenevää, mikä tarkoittaa jatkuvaa pientä itsensä haastamista ja uuden opettelua. Opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen perusteiden mukaisesti ja sen on hyväksynyt Kurikan kaupungin sivistyslautakunta 2018. 

Opinnot koostuvat yleisistä opinnoista (300 tuntia) sekä teemaopinnoista (200 tuntia). Opetuksen osa-alueita ovat taidot ja muotoilu, yhteiskunta ja kulttuuri sekä taiteiden ja tieteiden välisyys. Opetuksen keskeisinä sisältöinä on: pukeutuminen, esine- ja tekstiiliympäristöt, palveluympäristöt sekä rakennetut ja luonnonympäristöt.  Käsityökoulussa opitaan erilaisia käsityötekniikoita ja käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, joita lähestytään henkilökohtaisten kokemusten kautta. Kaikkia keskeisiä sisältöjä pohditaan esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden näkökulmasta. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään ja löytää elämäänsä rikastuttavan elinikäisen harrastuksen. Opetus antaa valmiuksia myös ammatillisiin opintoihin. Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan nähtävissä Opintopolun ePerusteissa.

Lue lisää taiteen perusopetuksesta ja vuonna 2018 käyttöön otettavasta uudesta opetussuunnitelmasta Opetushallituksen sivuilta:
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/taiteen_perusopetus

 

 

Kuvagalleria