Taiteen perusopetus

 

Lapset ja nuoret voivat Kurikan kansalaisopistossa osallistua lukuisille erilaisille kädentaitojen kursseille oman kiinnostuksen mukaan, mutta sen lisäksi 7-18-vuotiaat lapset ja nuoret voivat käsityökouluissa tehdä opintoja monipuolisesti suunnitelmallisemminkin.   

Kurikan kansalaisopiston käsityökouluissa edetään taiteen perusopetuksen käsityön suuntautumisen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaan, mutta OPSin noudattaminen ei tee työskentelystä jäykkää tai tylsää! Opiskelijalla on itsellään vapaus päättää miten minkäkin opintojen osan toteuttaa. Käsityökoulun opetus on kuitenkin tavoitteellista ja vuosittain etenevää, mikä tarkoittaa jatkuvaa pientä itsensä haastamista ja uuden opettelua. Opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen perusteiden mukaisesti ja sen on hyväksynyt Kurikan kaupungin sivistyslautakunta.  

Opinnot koostuvat perusopinnoista (360 tuntia) sekä syventävistä työpajaopinnoista (180 tuntia). Opetuksen osa-alueita ovat esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Käsityökoulussa opitaan erilaisia käsityötekniikoita ja käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään ja löytää elämäänsä rikastuttavan elinikäisen harrastuksen. Opetus antaa valmiuksia myös ammatillisiin opintoihin.

Käsityökouluissa opetellaan eri käsityötekniikoita sekä syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja. Materiaalimaksu peritään käytön mukaan (ensimmäinen osa 35 € laskutetaan kurssimaksun yhteydessä, loput erillisellä laskulla keväällä).  

Käsityöpajoihin voi osallistua, vaikka ei käsityökoulussa olisikaan, mutta niiden sisällöt on suunniteltu vastaamaan taiteen perusopetuksen syventäviä opintoja. Pajoissa opetellaan eri käsityötekniikoita. Aiheet ilmoitetaan paikallislehdessä ja opiston Facebook -sivuilla toukokuussa. Kurssimaksun lisäksi laskutetaan materiaalimaksu (15 - 30 € kulutuksen mukaan). Ota mukaan eväät, sisäkengät ja vaatteet jotka saavat likaantua. Käsityöpajat ovat tarkoitettu 7-18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Nuorempien osallistumisesta voi kysyä tietoa opiston toimistosta.   

 

Lue lisää taiteen perusopetuksesta ja vuonna 2018 käyttöön otettavasta uudesta opetussuunnitelmasta opetushallituksen sivuilta:
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/taiteen_perusopetus

 

 

Kuvagalleria