Omat hankkeet

Parasta palvelua mentoroinnilla ja muotoilulla (Opetushallitus; vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus), yhteistyössä Kauhajoen ja Teuvan kansalaisopistojen kanssa 2017-2018

Hankkeessa keskitytään uusien opettajien perehdyttämiseen ja mentorointikäytännön kehittämiseen hankkeen opistoissa ja hyvien opetustoiminnan käytäntöjen parastamiseen muista samankaltaisista opistoista. Lisäksi tavoitteena on palvelumuotoilukoulutuksen järjestäminen opistoissa ja CAF-prosessien toteuttamisen seuraaminen ja arviointi.

Laatua Lakeudelle - CAF -arviointimallin käyttöönotto (Opetushallitus; vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus),
yhteistyössä Kauhajoen ja Teuvan kansalaisopistojen kanssa 2016-2017. 

Hankkeessa laadittiin ja otettiin käyttöön CAF-laadunarviointimalli kansalaisopiston koulutuspalveluiden arviointiin sekä yhdessä naapuriopistojen kanssa arvioitiin nykyisiä toimintoja ja selvitettiin keskeisiä kehittämiskohteitä. Hankkeen puitteissa toteutettiin laaja asiakaskysely sekä opistojen sidosryhmille haastattelu.

Kyselyn keskeisiä tuloksia olivat mm. se, että kansalaisopistotoimintaa arvostetaan ja sitä pidetään monipuolisena. Suosituin syy osallistua kursseille on halu oppia uutta, myös opiskelun yhteisöllisyyttä arvostetaan. Digitaalisuus kansalaisopistoissa nähdään tulevaisuuden kehityssuuntana, tärkeäksi mainitaan erityisesti ryhmäviestintä ja osaamisen jakaminen. Kansalaisopiston toiminta kylien elinvoiman ylläpitäjänä nähdään tärkeänä. Haasteita toiminnalle asettavat opiskelijoiden ikääntyminen ja kylien hiljeneminen. Opistotoiminta nähdään kuitenkin tulevaisuudessakin merkittävänä kuntalaisten palveluna.

Kurikan kuntalaiskyselystä Eija Huhtanen toteutti ammattikorkeakoulun opinnäytetyön Opiskelijoiden näkemykset koulutuspalveluista Kurikan kansalaisopistossa.

Kauhajoen, Kurikan ja Teuvan kuntalaiskyselyn kootut tulokset

Kauhajoen, Kurikan ja Teuvan sidosryhmähaastattelujen raportti