Omat hankkeet

Parasta palvelua mentoroinnilla ja muotoilulla (Opetushallitus; vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus), yhteistyössä Kauhajoen ja Teuvan kansalaisopistojen kanssa 2017-2018

Hankkeessa keskitytään uusien opettajien perehdyttämiseen ja mentorointikäytännön kehittämiseen hankkeen opistoissa ja hyvien opetustoiminnan käytäntöjen parastamiseen muista samankaltaisista opistoista. Lisäksi tavoitteena on palvelumuotoilukoulutuksen järjestäminen opistoissa ja CAF-prosessien toteuttamisen seuraaminen ja arviointi.

Laatua Lakeudelle - CAF -arviointimallin käyttöönotto (Opetushallitus; vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus),
yhteistyössä Kauhajoen ja Teuvan kansalaisopistojen kanssa 2016-2017. 

Hankkeessa laadittiin ja otettiin käyttöön CAF-laadunarviointimalli kansalaisopiston koulutuspalveluiden arviointiin sekä yhdessä naapuriopistojen kanssa arvioitiin nykyisiä toimintoja ja selvitettiin keskeisiä kehittämiskohteitä. Hankkeen puitteissa toteutettiin laaja asiakaskysely sekä opistojen sidosryhmille haastattelu. Näiden tulosten pohjalta kehitystyötä on hyvä jatkaa.